Βασίζεται σε Trisquel GNU/Linux

 Εύχρηστη διανομή BSD για χρήση desktop ή server

Βασίζεται σε Red Hat και CentOS  και έρχεται με Gnome desktop

 Βασίζεται σε Manjaro Linux και έρχεται με Mate ή Gnome Desktop

 Ερχεται σε 2 εκδόσεις: SolydX με Xfce και SolydΚ με KDE desktop

Σελίδα 1 από 12